Tag Archives: bể tách dầu mỡ 3 ngăn

Giới Thiệu và cấu tạo bể aerotank

Giới thiệu về bể aerotank

1.Giới thiệu về bể aerotank Bể Aerotank được nghiên cứu và ra đời từ 1887. Là các bể phản ứng sinh học hiếu khí bằng cách thổi khí và khuấy đảo cơ học làm cho vi sinh vật tạo thành các hạt bùn hoạt tính lơ lửng . Là công trình bê tông cốt thép […]

0333088889