Tag Archives: hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Bùn vi sinh vật là gì? xử lý bùn thải bằng vi sinh vật như thế nào ?

Phương pháp Xử lý Bùn thải bằng Vi sinh vật là gì? Nó được ứng dụng để xử lý nước thải nào?. Có các ưu điểm nhược điểm như thế nào sẽ được giải thích rõ ràng trong bài viết sau. Thế nào là bùn vi sinh? Bùn hoạt tính – sinh học là bùn sinh ra […]

Giới Thiệu và cấu tạo bể aerotank

Giới thiệu về bể aerotank

1.Giới thiệu về bể aerotank Bể Aerotank được nghiên cứu và ra đời từ 1887. Là các bể phản ứng sinh học hiếu khí bằng cách thổi khí và khuấy đảo cơ học làm cho vi sinh vật tạo thành các hạt bùn hoạt tính lơ lửng . Là công trình bê tông cốt thép […]

0965466634